Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg: Wielkie zaangażowanie młodzieży

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg: Wielkie zaangażowanie młodzieży

Uczniowie z elbląskich szkół, w liczbie 3805, dokonali wyboru swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady Miasta. Na kogo postawiła młodzież z Elbląga?

We wspomniany poniedziałek, 27 maja 2024 roku, w przestrzeniach biblioteki szkolnej odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg. Proces głosowania rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00. Wytyczne dotyczące wyborów, wyznaczone przez Urząd Miasta, musiały być ścisłe przestrzegane. To oznaczało, że każdy z chętnych do oddania głosu musiał okazać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Brak takiego dokumentu uniemożliwiał uzyskanie karty do głosowania. Informacje o kandydatach z naszego liceum były dostępne na drzwiach biblioteki szkolnej.

Głosowanie odbywało się według ustalonego harmonogramu, z którym uczniowie mogli zapoznać się na profilu II Liceum Ogólnokształcącego na Facebooku. Cały proces miał na celu oddanie głosów na Pawła Rynkowskiego, który był jedynym kandydatem z II LO do Młodzieżowej Rady Miasta. Otrzymał on 239 głosów, choć odnotowano również 28 głosów nieważnych. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że przewodniczący poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta uzyskał reelekcję.

27 maja elbląscy uczniowie wybrali 39 swoich reprezentantów do Młodzieżowej Rady Miasta. Jednak nie wszystkie szkoły wzięły udział w wyborach. Nie odbyły się one w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Pijarskich, Szkołach Podstawowych nr 1, 6, 8, 9, 14, 25 oraz Szkole Podstawowej Montessori. W tych placówkach nie zgłoszono Okręgowej Komisji Wyborczej w wyznaczonym terminie. W Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dyrektor podjął decyzję o nieuczestniczeniu szkoły w wyborach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Małgorzatę Sowicką, dyrektora Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu, Okręgowe Komisje Wyborcze i dyrektorzy placówek podjęli różne działania promujące Młodzieżową Radę Miasta oraz wybory. Wśród nich były spotkania z uczniami, informacje na szkolnych tablicach informacyjnych, informacje przekazane przez system Librus oraz posty na mediach społecznościowych.

W 11 szkołach liczba kandydatów była taka sama jak liczba radnych do wyboru, co sprawiło, że wybory były formalnością. Frekwencja wyniosła 64,61%, czyli głosowało 3805 osób spośród 5889 uprawnionych. Wybrani radni nie otrzymują żadnego wynagrodzenia ani diety za pracę w radzie. Pierwsza sesja planowana jest na wrzesień przyszłego roku, ale nie wiadomo jeszcze, kto pełnić będzie rolę opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

Potwierdza to Małgorzata Sowicka – funkcja opiekuna nie jest obowiązkowa. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg i Ustawą o samorządzie gminnym, Młodzieżowa Rada może mieć opiekuna, ale nie musi. Obecnie trwa proces konstytuowania Młodzieżowej Rady, trudno więc stwierdzić, kto będzie pełnił rolę opiekuna. Dalsze decyzje zostaną podjęte najprawdopodobniej na sesji.

Czy nowo wybrani radni będą prawdziwym „głosem młodzieży” w mieście i jakie inicjatywy podejmą? Dowiemy się niebawem.