Początki urzędowania prezydenta Michała Missana a obiecane konsultacje społeczne

Początki urzędowania prezydenta Michała Missana a obiecane konsultacje społeczne

Podczas kampanii przed wyborami, Michał Missan deklarował, iż jednym z pierwszych kroków, które podjęcie po objęciu stanowiska prezydenta, będzie zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących komunikacji miejskiej. Już ponad miesiąc upłynął od momentu, kiedy Michał Missan zaczął pełnić swoje obowiązki jako prezydent. Zastanawiamy się więc, jakie są postępy w realizacji obiecanego projektu konsultacji.

Przed przysięgą nowo wybranego prezydenta, jego poprzednik, Witold Wróblewski, utworzył Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych. Dyrektorką tej jednostki została Agnieszka Staszewska, była dyrektorka Biura Prezydenta Miasta. Siedzibą nowopowstałego biura jest Ratusz Staromiejski. Jeden z pierwszych celów działalności biura to właśnie przygotowanie konsultacji społecznych na temat transportu miejskiego. Zwróciliśmy się do ratusza z pytaniem o realizację tych planów przez Michała Missana, zwłaszcza że upłynął już miesiąc od jego objęcia stanowiska, a konsultacje miały być jednym z pierwszych punktów jego prezydenckiego planu działań.

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Joanny Urbaniak, rzeczniczki prasowej prezydenta Elbląga, brzmiała: „Konsultacje są w trakcie przygotowywania. Tuż przed inauguracją prezydentury zostało powołane specjalne biuro, które ma na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zarówno pracownicy Biura, jak i osoby, które będą zaangażowane w proces konsultacyjny – na przykład pracownicy ZKM – już przeszli odpowiednie szkolenia. Prace organizacyjne są również na ukończeniu, aby cały proces mógł się odbyć w sposób profesjonalny. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta, pierwsze konsultacje będą dotyczyć komunikacji miejskiej. Rozpoczną się one w Dni Elbląga. Więcej informacji na temat formy i przebiegu tych konsultacji zostanie podane podczas briefingu na początku przyszłego tygodnia”.

W najbliższym czasie dostarczymy naszym Czytelnikom więcej szczegółów na ten temat.