Kontrole legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce przez Straż Graniczną w 2023 roku

Kontrole legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce przez Straż Graniczną w 2023 roku

W 2023 roku, funkcjonariusze Straży Granicznej z Morskiego Oddziału przeprowadzili kontrole w 316 przedsiębiorstwach, sprawdzając legalność zatrudnienia pracowników z zagranicy. Tylko 25 firm nie zaobserwowano żadnych uchybień. Badaniu poddano prawie 15 tysięcy pracowników – obywateli innych krajów, gdzie okazało się, że aż 2600 osób pracowało bez odpowiednich dokumentów. Najczęściej byli to obywatele Ukrainy, Gruzji oraz Mołdawii. Dodatkowo, strażnicy przeprowadzili ponad 3 tysiące kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, wykrywając 887 osób przebywających w kraju niezgodnie z prawem.

Porównując te wyniki do poprzedniego roku, można zauważyć znaczący wzrost nielegalnego zatrudnienia i pobytu. W 2022 roku przeprowadzono 301 kontroli zatrudnienia blisko 11 tysięcy osób, ujawniając prawie 1800 przypadków pracy bez odpowiednich uprawnień. Z kolei podczas przeprowadzenia 2664 kontroli legalności pobytu, wykryto nieprawidłowości u 604 cudzoziemców.

Najczęściej spotykanymi naruszeniami przepisów były: brak legalnego pozwolenia na pracę, niewłaściwe warunki pracy w porównaniu do tych określonych w oświadczeniu o powierzeniu pracy, brak spełnienia obowiązku przez pracodawcę informowania wojewody o zatrudnieniu, zakończeniu lub przerwaniu pracy przez obcokrajowca, a także zmianie charakteru czy stanowiska pracy oraz brak notyfikacji Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu obcokrajowca, albo przekazanie nieprawdziwych informacji.

W roku 2023 straż graniczna skupiła swoje kontrole głównie na branżach takich jak budownictwo, gastronomia i hotelarstwo, usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz agencje zatrudnienia i pracy tymczasowej – miejsca te najczęściej oferują pracę dla cudzoziemców. Najwięcej obcokrajowców pracowało w budownictwie, transporcie i agencjach zatrudnienia oraz usługach fryzjersko – kosmetycznych, w tym salonach masażu.

Za rok 2023 Straż Graniczna wydała łącznie 959 decyzji nakazujących powrót do kraju pochodzenia. Najwięcej takich decyzji – aż 628 – wystawiła Placówka Straży Granicznej w Gdańsku. Jest to bezpośrednio powiązane z działaniami funkcjonariuszy na lotnisku w Rębiechowie, gdzie najczęściej dochodziło do naruszeń przepisów o pobycie na terenie Polski przez cudzoziemców.