Interpelacja radnego w sprawie muzyki na miejskich imprezach zakłócającej nabożeństwa w katedrze św. Mikołaja

Interpelacja radnego w sprawie muzyki na miejskich imprezach zakłócającej nabożeństwa w katedrze św. Mikołaja

Radny Marek Pruszak, pochodzący z szeregów Prawa i Sprawiedliwości, przygotował interpelację dotyczącą skarg od mieszkańców oraz uczestników nabożeństw w katedrze św. Mikołaja. Wszystko sprowadza się do problemu z muzyką podczas imprez miejskich, która ma potencjał utrudniać przebieg ceremonii religijnych poprzez jej zagłuszanie.

Marek Pruszak w swojej interpelacji apeluje o takie zorganizowanie koncertów oraz innych wydarzeń muzycznych w sąsiedztwie katedry, aby dźwięki płynące z nich nie przeszkadzały w prawidłowym przeprowadzeniu nabożeństw. Radny informuje, że otrzymuje skargi od mieszkańców twierdzących, iż czasami muzyka lub występy są na tyle głośne, że uniemożliwiają słyszenie kapłana prowadzącego mszę. W imieniu mieszkańców oraz gości miasta, radny prosi o uwzględnienie tego problemu podczas organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Świątecznych Spotkań Elblążan oraz innych podobnych wydarzeń.

Na interpelację radnego Pruszaka odpowiedział wiceprezydent miasta, Janusz Nowak. Poinformował, że przy planowaniu imprez zawsze są brane pod uwagę nabożeństwa odbywające się w katedrze św. Mikołaja. Zasugerował również, że przed każdym dużym wydarzeniem informuje biskupa Jacka Jezierskiego z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając go o dostosowaniu głośności muzyki na scenie do trwających nabożeństw. Wiceprezydent podkreślił również, że do tej pory nie spotkał się z żadnymi zastrzeżeniami ze strony biskupa.