Tężnia solankowa w Elblągu na ukończeniu: elblążanie będą mogli korzystać z niej od wiosny 2024

Tężnia solankowa w Elblągu na ukończeniu: elblążanie będą mogli korzystać z niej od wiosny 2024

W parku Traugutta w Elblągu zakończono budowę tężni solankowej, pomimo pewnych opóźnień. Przewidywane jest, że pierwsze uruchomienie tężni odbędzie się w piątek, 3 listopada. Pytanie brzmi, kiedy mieszkańcy Elbląga będą mogli skorzystać z tej nowości?

Całkowity koszt budowy altany z tężnią solankową w parku Traugutta wyniósł 400 tys. zł. Projekt nie tylko obejmował postawienie nowego obiektu blisko siłowni na wolnym powietrzu, ale również wykonanie drobnej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci, instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia terenu oraz budowę ścieżki dla pieszych i naprawę terenów zielonych. Obecnie projekt znajduje się na końcowym etapie realizacji. Kiedy jednak elblążanie będą mogli korzystać z tężni?

Planowane jest zakończenie odbioru całego obiektu tężni i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia 3 listopada. Jak informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, obiekt zostanie zabezpieczony na okres zimowy, a pełne uruchomienie tężni dla mieszkańców Elbląga nastąpi na wiosnę 2024 roku.

Początkowo zakładano, że prace budowlane zostaną ukończone we wrześniu. Wykonawca, firma Kryształowy Świat z Libiąża, potrzebowała jednak dodatkowego miesiąca na realizację zadania. Z powodu opóźnień w realizacji projektu przeprowadzono rozmowy z firmą, mające na celu rekompensatę za opóźnienia. W ramach rekompensaty wykonawca zapewni całoroczne zaopatrzenie w sól dla obiektu.