Elbląg w poszukiwaniu kulturowego drogowskazu

Elbląg w poszukiwaniu kulturowego drogowskazu

Potrzebę opracowania Strategii Rozwoju Kultury dla miasta Elbląg poddało się analizie, konsultując tę kwestię z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz samym ratuszem.

Znana anegdota o Winstonie Churchilli, który podczas II wojny światowej miał zapytać swoich ministrów, gdzie można oszczędzać – na co usłyszał odpowiedź „na kulturze” – mimo że jest nieprawdziwa, idealnie oddaje wagę kultury w dzisiejszym świecie. Czy jednak Elbląg posiada jasno sformułowany plan rozwoju kultury?

Pod koniec października 2012 roku odbył się Elbląski Kongres Kultury, który miał być początkiem prac nad nową strategią rozwoju kultury w Elblągu. Przewidywano wówczas, że w następnym roku utraci ważność „Program rozwoju kultury w latach 2005 – 2013”, więc planowano rozpoczęcie prac nad dokumentem zastępującym. Niemniej jednak, po upływie 11 lat Elbląg nie posiada takiego dokumentu.

Obecnie miasto realizuje działania rozwojowe w zakresie kultury na podstawie założeń Strategii Rozwoju Elbląga 2020+. Wskazuje ona wytyczne dla rozwoju infrastruktury kulturalnej, wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów oraz realizacji nowych projektów kulturalnych. Niemniej jednak, żadna inwestycja związana z kulturą nie została ujęta na liście priorytetowych przedsięwzięć strategicznych.

Podchodząc do zagadnienia z perspektywy instytucji zajmujących się promocją kultury w Elblągu, tylko Galeria EL odpowiedziała na pytania dotyczące potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Kultury. Dyrektorka galerii, Emilia Orzechowska, podkreśliła, że taki dokument powinien być elementem większego planu rozwoju miasta i powinien uwzględniać zarówno finansowanie kultury, rozwój kompetencji jej odbiorców, jak i promowanie kluczowych wydarzeń i projektów kulturalnych.

Odwołując się do stowarzyszeń działających na rzecz kultury w Elblągu, zarówno Elbląskie Towarzystwo Kulturalne jak i Stowarzyszenie „Alternatywni” potwierdziły potrzebę opracowania takiej strategii. W ich opinii, taki dokument pozwoliłby na lepsze planowanie działań, łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych i lepszą kooperację z miastem.

Służby prasowe ratusza w Elblągu, jednakże nie widzą potrzeby tworzenia odrębnej strategii dotyczącej kultury. Według nich, obecna Strategia Rozwoju Elbląga 2020+ oraz wieloletnie założenia programowe instytucji kultury dobrze spełniają swoją rolę.