RPO domaga się zmian w wymierzaniu mandatów przez fotoradary

RPO domaga się zmian w wymierzaniu mandatów przez fotoradary

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zaapelował do MSWiA o zmianę prawa w zakresie mandatów nakładanych za drobne naruszenia prędkości, mając na uwadze, że margines błędu fotoradarów i monitorów w samochodach może wynosić nawet 3 km/h.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, mandaty za przekroczenie prędkości powinny być nakładane w przedziale od 4 km/h wzwyż ze względu na margines błędu laserowych urządzeń pomiarowych. Jest to sprzeczne z obecnym taryfikatorem mandatów, który mówi, że najniższe wykroczenia za przekroczenie prędkości są od 1 do 10 km/h. W piśmie z 2014 roku RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego zamieszczonym na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócono uwagę, że urządzenia do pomiaru prędkości mogą wykazywać niedokładność na poziomie 3 km/h, zarówno w kierunku dodatnim, jak i ujemnym, poza warunkami laboratoryjnymi.

W Polsce jedynym sposobem uniknięcia kary pieniężnej jest obecnie jej odrzucenie. Rzecznik zauważył, że kara wymierzona przez sąd może być znacznie surowsza niż grzywna, a negatywny wpływ na system sądowniczy ma wszczęcie długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego w celu ustalenia, czy błąd pomiaru urządzenia został dokładnie określony przy pomocy opinii biegłego.