Przetarg na budowę infrastruktury uzdrowiskowej w Fromborku już ogłoszony

Przetarg na budowę infrastruktury uzdrowiskowej w Fromborku już ogłoszony

W strefie uzdrowiskowej Fromborka ma miejsce wydarzenie, które przyciąga czujne spojrzenia – został bowiem oficjalnie ogłoszony przetarg na realizację projektu polegającego na budowie sprzętów do leczenia metodą balneoterapii oraz renowacji obszaru parkowego. W tym miejscu warto przypomnieć, że to właśnie październik przyniósł potwierdzenie ze strony Ministerstwa Zdrowia, iż woda wydobywana z ujęcia znajdującego się na terenie strefy uzdrowiskowej Frombork posiada zdolności lecznicze.

Wójt gminy Frombork oficjalnie zarządził przystąpienie do postępowania przetargowego 14 listopada. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zamówienie obejmuje realizację inwestycji według modelu „projektuj i buduj”, co zaowocować ma powstaniem tężni solankowej oraz zagospodarowaniem przestrzeni parkowej w jej otoczeniu. Prace te mają być prowadzone na rzecz mieszkańców i turystów odwiedzających strefę „B” ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej w mieście Frombork, z myślą o ich potrzebach związanych z lecznictwem uzdrowiskowym, odpoczynkiem, rozrywką i kulturą. Wśród planowanych działań znalazło się wyznaczenie i utwardzenie ścieżek dla pieszych, instalacja infrastruktury sanitarnej i inżynieryjnej oraz budowa miejskiego szaletu. Nie zapomniano również o rewitalizacji zieleni.

Podział postępowania przetargowego na dwa etapy – przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych – pozwoli na dokładne przeanalizowanie ofert. Jako kryteria oceny uwzględniono cenę (60 proc.) oraz okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 4 grudnia. Odnotować należy, że dofinansowanie projektu pochodzi z funduszu Polski Ład. Szacunkowa kwota wsparcia wynosi 4 mln 900 tys. zł, co potwierdzają informacje zawarte w dokumentacji przetargowej.