Niedaleko biurowca Porta Mare planowana budowa niemal 200 mieszkań

Niedaleko biurowca Porta Mare planowana budowa niemal 200 mieszkań

Obok nowo wybudowanego kompleksu biurowego Porta Mare, przy ulicy Warszawskiej, zaplanowane zostały dwie wielorodzinne budowle mieszkalne. W sumie powstaną w nich blisko 200 nowych mieszkań.

Teren o powierzchni przekraczającej 1,1 hektara, zlokalizowany pomiędzy ulicami: Warszawską, Kupiecką i Szańcową, od dawna był obszarem zabudowy magazynowej, garażowej oraz usługowej. Przez wiele lat działały tam różnego rodzaju zakłady, w tym warsztaty samochodowe czy komisy.

W roku 2022 teren ten nabyła za 5 milionów złotych firma Inpro z Gdańska od Miasta. Inwestor otrzymał pozwolenie na rozbiórkę istniejących tam obiektów na początku tego roku. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się już w marcu.

Inwestor wystąpił do Urzędu Miasta z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Co dokładnie ma powstać na tym terenie?

Wniosek firmy INPRO S.A. dotyczący pozwolenia na budowę przy ulicy Warszawskiej zakłada stworzenie kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które będą zawierały usługi, garaże oraz infrastrukturę drogową i techniczną.

Projekt przewiduje powstanie dwóch budynków. Pierwszy z nich, oznaczony jako budynek A, będzie wyposażony w podziemny parking na 55 samochodów i pomieści 90 mieszkań. Drugi obiekt, oznaczony jako budynek B-C, dysponować będzie miejscem na 56 samochodów w garażu podziemnym. Znajdzie się tam 96 mieszkań i 5 lokali usługowych, które zostaną ulokowane na parterze budynku.