Przemiana działki przy ul. Żuławskiej: od Gruntu na medal do centrum handlowego

Przemiana działki przy ul. Żuławskiej: od Gruntu na medal do centrum handlowego

Właśnie minął rok od momentu, kiedy władze miasta zdecydowały się sprzedać nieruchomość położoną przy ul. Żuławskiej, sąsiadującą z Castoramą, za kwotę 4,4 mln złotych. Teraz miejsce to może przekształcić się w kompleks handlowy dzięki planom jednego z interesantów.

Działka o powierzchni niemal 3,5 hektara przy ul. Żuławskiej, póki co pozostająca niezabudowana, zdobyła w 2021 roku prestiżowy tytuł „Grunt na medal”. Nagroda ta przyznawana jest w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu i działka zasłużyła na niego jako najlepiej oceniona pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w całym województwie warmińsko-mazurskim. W marcu 2023 roku, po trzech próbach, udało się znaleźć dla niej nabywcę. Ofertę na wyłożenie 4,4 mln złotych złożyło Centrum Innowacji STB z Tczewa – firma badawczo-rozwojowa poszukująca innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych branżach, od energetyki (w tym sektora odnawialnych źródeł energii), poprzez kosmetykę, biotechnologię, przemysł spożywczy, budowlany, produkcję tworzyw sztucznych, aż po medycynę czy przemysł farmaceutyczny.

W ostatnim czasie do urzędu miasta trafiło zaskakujące pismo. Złożyła je firma Agile Property Development z Wrocławia, która wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej innego rodzaju inwestycji na wspomnianej działce. Jak wskazuje obwieszczenie prezydenta Elbląga, chodzi o plany dotyczące budowy „do pięciu budynków handlowo-usługowych razem z towarzyszącą infrastrukturą, taką jak parkingi czy ciągi pieszo-jezdne”.

Decyzja środowiskowa to jedno z kluczowych zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Prezydent Elbląga podjął już pierwsze kroki w tym zakresie, występując m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu oraz Wód Polskich z pytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko.

Warto dodać, że kupiec działki zobowiązał się do rozpoczęcia zabudowy najpóźniej do końca 2025 roku, a jej zakończenie planuje na 31 grudnia 2027 roku.