Pomoc finansowa dla służb mundurowych w Warmińsko-Mazurskim

Pomoc finansowa dla służb mundurowych w Warmińsko-Mazurskim

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o przekazaniu 200 tysięcy złotych na wsparcie lokalnej straży pożarnej, policji oraz straży granicznej. Każda z tych służb wykorzysta otrzymane fundusze na zakup nowego taboru.

Marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin, podczas ceremonii podpisania umów, zaznaczył jak ważne jest długotrwałe wsparcie samorządu dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa na terenie regionu. Marszałek przypomniał również, że w przeszłości środki te były inwestowane w różnego rodzaju sprzęt niezbędny dla służb, takich jak samochody, łodzie czy psy tropiące. Jako decyzyjne organy wydatkowania przekazanych funduszy wskazał komendantów poszczególnych służb.

Płk. Zbigniew Klimczyk, który pełni obowiązki zastępcy komendanta ds. granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, wyjawił, że dzięki dofinansowaniu zdoła zakupić trzy nowe quady. Jak przyznał pułkownik Klimczyk, quady są typowym pojazdem używanym do patrolowania granicy i wymagają częstej wymiany.

Nadbrygadier Tomasz Komoszyński, dowódca straży pożarnej w regionie warmińsko-mazurskim, poinformował natomiast, że środki od samorządu zostaną przeznaczone na zakup siedmiu ciężkich wozów gaśniczych dla lokalnych komend powiatowych. Koszt jednego takiego pojazdu wynosi około milion złotych i nadbrygadier Komoszyński wyraził nadzieję na możliwość zakupu tych pojazdów jeszcze w bieżącym roku.

W końcu inspektor Arkadiusz Sylwestrzak, pełniący funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, ogłosił plan zakupu dwóch samochodów terenowych. Te pojazdy mają być finansowane z budżetu własnej komendy i mają służyć zarówno do patrolowania terenu jak i transportu łodzi służbowych.