Planowane prace na sieci wodociągowej mogą spowodować przerwy w dostawie wody w miejscowości Kamiennik Wielki

Planowane prace na sieci wodociągowej mogą spowodować przerwy w dostawie wody w miejscowości Kamiennik Wielki

Spółka Energetyczne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) Sp. z o.o. wydała komunikat, w którym informuje, że dnia 25 stycznia (czwartek) przeprowadzi planowane prace związane z siecią wodociągową. Z tego powodu, odbiorcy zamieszkałzy przy ulicy Kamiennik Wielki pod adresami 36/1, 36/2, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48 oraz 66 mogą zostać chwilowo odłączeni od dostawy wody.

Prace mają być prowadzone w godzinach od 8 do 12, jednak czas ten może ulec zmianie – zarówno skróceniu, jak i nieznacznemu wydłużeniu. Zależy to od postępów prac oraz ewentualnych niespodziewanych problemów technicznych.

Ponadto, EPWiK Sp. z o.o. ostrzega, że jako efekt prowadzonych prac może nastąpić okresowe pogorszenie parametrów jakości wody. Jeżeli odbiorcy zauważą takie nieprawidłowości, proszeni są o natychmiastowe powiadomienie Pogotowia Technicznego pod numerem telefonu 994.

Jako dostawca wody, EPWiK Sp. z o.o. z góry przeprasza za wszelkie niedogodności związane z przeprowadzanymi pracami i przerwą w dostawie wody.