Ogłoszenie o drugiej edycji programu "Ciepłe Mieszkanie" dla mieszkańców gminnych budynków wielorodzinnych

Ogłoszenie o drugiej edycji programu "Ciepłe Mieszkanie" dla mieszkańców gminnych budynków wielorodzinnych

Rozpoczęcie drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu służyć lokatorom nieruchomości mieszkalnych, które są własnością gminy. W tym kontekście, program dotyczy tych budynków, w których nie wszystkie lokale należą do gminy. Kluczowym kryterium jest to, że system ogrzewania w tych domach opiera się na niewydajnym źródle ciepła z paliwem stałym.

Program ten ma na celu promować następujące instalacje:
– kondensacyjne kotły gazowe,
– kotły na pellet drzewny o wysokim standardzie,
– kotły do zgazowania drewna o wysokim standardzie,
– ogrzewanie elektryczne,
– pompy ciepła powietrze/woda,
– pompy ciepła powietrze/powietrze.
Można również skorzystać z dofinansowania na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz mechanizację wentylacji z odzyskiem ciepła.

Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że realizacja tego programu będzie możliwa jedynie po przyznaniu gminie funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Czas na dostarczenie ankiet upływa 19 stycznia 2024 roku.

Pragniemy przypomnieć, że pierwsza runda programu „Ciepłe Mieszkanie”, obowiązuje na terenie Gminy Miasto Elbląg. Osoby fizyczne, które posiadają prawa własnościowe lub ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości mieszkalnej, mogą nadal składać wnioski o dofinansowanie w ramach tej rundy.