Nowe prawo sprawi, że nie rozbudujesz działki na złożu węgla

Nowe prawo sprawi, że nie rozbudujesz działki na złożu węgla

Prywatne i miejskie grunty położone nad cennymi złożami surowców mineralnych (takich jak węgiel) mogą wkrótce napotkać ograniczenia w rozwoju. Wynika to z nadchodzących zmian w prawie geologicznym i górniczym. Rząd twierdzi, że celem tych zmian jest ochrona ważnych złóż, do których dostęp może być trudny ze względu na zabudowę powierzchni.

Właściciele gruntów powinni ostrożnie podchodzić do proponowanych zmian w prawie geologicznym i górniczym, zgodnie z zaleceniami organizacji pozarządowych. Jak donosi publicystyka.ngo.pl, trwają prace nad projektem ustawy, która miałaby ograniczyć budownictwo na terenach zawierających cenne kopaliny, takie jak węgiel, rudy metali, metan czy gazy szlachetne. Jeśli Minister Klimatu i Środowiska uzna złoże za zasób strategiczny wymagający szczególnej ochrony, będzie mógł wprowadzić ograniczenia takie jak:

– zakaz budowy domów lub budynków mieszkalnych na określonych działkach,
– uniemożliwienie rozbudowy istniejącego zakładu przemysłowego na danym terenie,
– uniemożliwienie rozbudowy drogi na obszarze wyznaczonym przez władze lokalne.
Władze lokalne muszą uwzględnić te zakazy i inne ministerialne informacje zwrotne w swoich dokumentach planistycznych (np. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). Ponadto od decyzji nie można się odwołać.

Miłosz Jakubowski, radca prawny w Fundacji Frank Bold, ostrzega, że łatwo wyobrazić sobie scenariusz, w którym wiele regionów w kraju stanie się niedostępnych dla inwestycji prywatnych lub publicznych, takich jak budowa domu jednorodzinnego na własnej posesji, cytowany przez publicystyka.ngo.pl.