Sejm uchwala wprowadzenie 14. emerytury – szczegóły

Sejm uchwala wprowadzenie 14. emerytury – szczegóły

Sejm przyjął 26 maja bieżącego roku projekt ustawy dotyczący wdrożenia corocznie wypłacanej tzw. 14. emerytury. Ustawa zakłada, że obok istniejącej 13. emerytury, będzie wypłacane na stałe dodatkowe świadczenie pieniężne każdego roku.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, kwota 14. emerytury będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku kalendarzowego. Oznacza to, że 14-tka będzie systematycznie podlegać waloryzacji w marcu każdego roku. Maksymalna wartość tego dodatkowego świadczenia wyniesie 1588,44 zł brutto w roku 2023, a jego wzrost będzie uzależniony od wskaźnika waloryzacji.

Pełna wysokość 14. emerytury przysługiwać będzie tym osobom, których podstawowa emerytura nie przekracza kwoty 2900 zł brutto (wartość podstawowego świadczenia przed odjęciem wszelkich potrąceń, odliczeń i zmniejszeń). Warto zauważyć, że próg dochodowy pozostaje na takim samym poziomie, jak ten obowiązujący od roku 2021, a sam projekt ustawy nie przewiduje możliwości jego zmiany czy waloryzacji. Początkowe założenia partii PiS mówiły o progu dochodowym wynoszącym 120% średniej emerytury, co w praktyce oznaczałoby wzrost do około 3 300 zł już w roku 2023. Niestety, waloryzacja progu dochodowego nie znalazła się w proponowanych przepisach.

W rezultacie, liczba seniorów uprawnionych do pobierania pełnej wysokości 14. emerytury będzie corocznie maleć, ponieważ brak waloryzacji progu dochodowego ogranicza dostęp do tego dodatkowego świadczenia dla większej liczby osób starszych.