Zagrożenia na drogach w pobliżu szkół: akcja elbląskiej policji

Zagrożenia na drogach w pobliżu szkół: akcja elbląskiej policji

Rozpoczynając od końca lipca i kończąc w sierpniu, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu podjęli działania mające na celu ocenę stanu oznakowania dróg w rejonie miejscowych szkół. Celem tych działań było zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy lub dopełnienia, a następnie przekazanie informacji zarządcy drogi w celu skorygowania wykrytych niedociągnięć.

W trakcie swojej pracy, policyjne patrole natknęły się na ponad 20 sytuacji, które wymagały interwencji. W większości przypadków problem dotyczył niewłaściwego lub brakującego oznakowania przejść dla pieszych na poziomie ulicy. Niektóre przypadki dotyczyły jednak również pionowego oznakowania drogowego, które bywało nieczytelne lub wręcz nieobecne.

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, co wiąże się z intensyfikacją działań policji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na drodze do szkoły, realizowanych w ramach akcji „Bezpieczną drogą do szkoły”.

Elbląska policja przypomina również, że wszyscy obywatele mogą zgłaszać uwagi dotyczące potencjalnie niebezpiecznych miejsc oraz niedostatecznego oznakowania drogowego za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Takie zgłoszenia mogą znacznie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.