Wojewódzki Szpital Zespolony kontynuuje plany budowy instalacji fotowoltaicznej mimo protestów mieszkańców

Wojewódzki Szpital Zespolony kontynuuje plany budowy instalacji fotowoltaicznej mimo protestów mieszkańców

Mimo sprzeciwu okolicznych mieszkańców, Wojewódzki Szpital Zespolony zdecydował się na realizację przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej. Planowane miejsce budowy to teren zielony, który stanowi pewien rodzaj bufora między placówką a sąsiednim osiedlem domów jednorodzinnych ulokowanym przy ulicy Turbinowców. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców dyrekcja szpitala ograniczyła moc i rozmiary planowanej instalacji.

Protesty mieszkańców rozpoczęły się w maju poprzedniego roku, kiedy dowiedzieli się o planach szpitala dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej niemal tuż obok ich domów. Ponadto, po 20 latach, szpital wypowiedział umowy dzierżawy gruntów przylegających do ich działek. Kiedy media nagłośniły sprawę, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zaczęła rozmowy z mieszkańcami.

Mieszkańcy sugerowali podczas spotkań z dyrekcją szpitala, aby panele fotowoltaiczne umieścić na dachach oraz elewacjach placówki. Inna propozycja zakładała instalację paneli nad parkingami. Mieli nadzieję, że inwestycja zostanie wstrzymana i plany zweryfikowane. Zdawało się to być możliwe, biorąc pod uwagę wykreślenie fotowoltaiki z planu zamówień na rok 2023. Jednak dyrekcja szpitala nie zrezygnowała z pierwotnego pomysłu – mówi Artur Pytliński, lokalny aktywista walczący razem z mieszkańcami przeciwko budowie instalacji w planowanym miejscu.

Podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami, dyrektor szpitala Elżbieta Gelert wyjaśniała, że koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wyniesie około 2,5 miliona złotych, jednak szacowane roczne oszczędności wyniosą 600 tysięcy złotych. Dyrektor zakłada również, że inwestycja zwróci się po 4 latach. Szpital musi dbać o swoje koszty operacyjne, które wpływają na jego działalność. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym leczonych jest rocznie 40 tysięcy osób, a kolejne 40 tysięcy osób korzysta ze SOR-u.

15 stycznia ogłoszono przetarg na dostawę instalacji fotowoltaicznej oraz jej montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny. Firmy zainteresowane składaniem ofert mają czas do 21 lutego. Wybrany wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zamówienia od daty podpisania umowy.

Dyrekcja szpitala odpowiadając na pytania, twierdziła, że po rozmowach z mieszkańcami ograniczyła zakres planowanej inwestycji. Instalacja fotowoltaiczna zajmie obszar mniejszy niż 0,5 ha i zostanie ulokowana w niezabudowanej części działki, graniczącej z działkami przy ulicy Odlewników. W celu zapewnienia wzajemnej intymności, szpital na własny koszt posadzi żywopłot wzdłuż ogrodzenia, gdzie znajdować się będzie instalacja – informuje Elżbieta Gelert. Zapewniła również, że inwestycja spełni wszystkie wymogi prawne i środowiskowe.

Artur Pytliński, mimo wszystko, nie zamierza się poddać. Wyraził żal, że argumenty mieszkańców i ich konstruktywne propozycje nie przekonały zarządu szpitala do zmiany decyzji. Podkreśla jednak, że nadal istnieją inne możliwości rozwiązania problemu.