Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2023 gromadzą rolników i miłośników tradycji

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2023 gromadzą rolników i miłośników tradycji

Planowane na 2023 r. Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie, gorąco oczekiwane zarówno przez lokalną społeczność, jak i turystów, ponownie odbędą się w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym na terenie Olsztynka. Data tego doniosłego wydarzenia już została ustalona. Aby dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu oraz przejrzeć pełny program dożynek, zapraszamy do dalszego czytania.

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, są tradycyjnym festiwalem ludowym, który obchodzi zakończenie sezonu żniw i prac polowych poprzez ceremonie dziękczynne. Ten festiwal jest również doskonałą okazją do spotkania dla rolników z całego województwa. Zwykle święto to odbywa się jedną z sobót lub niedziel sierpnia lub września po zakończeniu żniw. Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 2023 odbędą się w niedzielę, 17 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku. Wstępny harmonogram dożynek jest już dostępny.

Tradycyjnie, centralnym elementem dożynek jest prezentacja wieńca dożynkowego. Podążając za tą tradycją, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizuje corocznie podczas święta konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. Konkurs ten jest otwarty dla wszystkich gmin z terenu województwa. W trakcie ceremonii dożynkowej w Olsztynku rozstrzygane będzie nie tylko „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, ale również „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich”.

Program obejmuje nie tylko ceremonię dożynkową, ale także przemarsz korowodu dożynkowego od chałupy ze wsi Burdajny pod scenę w amfiteatrze oraz mszę świętą.