Warmia i Mazury: Potencjał dla polsko-koreańskiej współpracy biznesowej

Warmia i Mazury: Potencjał dla polsko-koreańskiej współpracy biznesowej

Przedstawiciele z Korei Południowej, reprezentujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, zjechali do Olsztyna na konferencję pt. „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”, aby omówić potencjał dla wzajemnej współpracy biznesowej. To spotkanie to doskonała okazja do rozszerzenia sieci kontaktów gospodarczych pomiędzy tymi regionami – twierdzi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jest on przekonany, że wspólne projekty gospodarcze będą korzystne dla obu stron.

W skład uczestników konferencji weszli przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji wspierających biznes. Dyskusja skupiała się na możliwościach polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej oraz identyfikacji obszarów, w których ta współpraca ma szansę na rozwój.

Warmia i Mazury są atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. Region ten wykorzystał blisko 35 miliardów złotych z funduszy europejskich przyznanych mu w ciągu ostatnich lat. Te fundusze zostały zainwestowane w rozwój infrastruktury, co czyni Warmię i Mazury jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów.

Gustaw Marek Brzezin podkreśla, że region ma do dyspozycji kolejne 1,8 miliarda euro z Funduszy Europejskich przeznaczonych dla Warmii i Mazur. Planuje on zainwestować znaczną część tych funduszy w rozwój gospodarczy regionu, twierdząc, że to będzie istotny argument przemawiający za podjęciem przez partnerów z Korei decyzji o prowadzeniu biznesu na Warmii i Mazurach.