Tworzenie tymczasowej infrastruktury kontenerowej na terenie wojskowym przy ul. Kwiatkowskiego – co wiemy?

Tworzenie tymczasowej infrastruktury kontenerowej na terenie wojskowym przy ul. Kwiatkowskiego – co wiemy?

W pobliżu ulicy Kwiatkowskiego, na terenie należącym do wojska, realizowany jest projekt dotyczący budowy tymczasowego obozowiska z kontenerów. Prace objęły także rozwój infrastruktury technicznej oraz konstrukcję hal garażowych. Czy odpowiedzi na nasze pytania udzielane przez wojsko? Niestety nie, a rzecznik wojewody powołuje się na przepisy dotyczące tajemnicy państwowej.

Rozpoczęta inwestycja mieści się na obszarze przylegającym do 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, który posiada swoją siedzibę przy ulicy Kwiatkowskiego w Modrzewinie. Teren ten jest własnością Ministerstwa Obrony Narodowej, a jego administracją zajmuje się Zarząd Infrastruktury Wojskowej w Olsztynie. Bezskutecznie próbowaliśmy zdobyć informacje w urzędach na temat szczegółów pozwolenia na realizację tej inwestycji.

Próbując uzyskać więcej informacji, dowiedzieliśmy się od Łukasza Mierzejewskiego, pracownika biura prasowego Urzędu Miejskiego, że działki o numerach 20/10 i 22/7 zostały zamknięte na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 roku. Prawo do wydania zgody na budowę na takich terenach posiada wojewoda warmińsko-mazurski.

Oczekując na informacje od rzeczniczki prasowej wojewody, nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych odpowiedzi. Poinformowano nas jedynie, że ze względu na zapisy art. 82b ust. 7 Prawa budowlanego, dane z rejestrów dotyczących terenów zamkniętych nie są publicznie dostępne. Wojewoda nie może więc udzielić nam odpowiedzi, natomiast zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego wiele projektów na takich terenach można realizować bez zgłoszenia ani pozwolenia na budowę – napisała Joanna Czarkowska-Kalinowska, rzecznik prasowy wojewody.

Wciąż brak jest odpowiedzi od Zarządu Infrastruktury Wojskowej w Olsztynie. Niemniej jednak, udało nam się odkryć istotne informacje o projekcie w Biuletynie Informacji Publicznej tej instytucji. ZIW w Olsztynie już w październiku 2023 roku wybrał wykonawcę inwestycji poprzez przetarg. Zadanie to otrzymało konsorcjum firm Erbud z Warszawy i Atline z Łodzi, które swoją pracę wyceniły na 22,9 mln złotych. Na wyżej wymienionych działkach powstaje tymczasowe obozowisko kontenerowe (45 sztuk kontenerów, każdy o powierzchni ok. 15 m kw.) wraz z dwoma halami garażowymi na 20 stanowisk, placami manewrowymi, drogami dojazdowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniową.

Zgodnie z decyzją podjętą w przetargu, prace mają zostać zakończone do dnia 29 marca bieżącego roku.