Szkolenia o etyce zawodowej i zagrożeniach korupcją dla policjantów w Elblągu – druga edycja w 2023 roku

Szkolenia o etyce zawodowej i zagrożeniach korupcją dla policjantów w Elblągu – druga edycja w 2023 roku

Podczas session szkoleniowej, której tematyka skupia się na współczesnym kontekście etyki zawodowej funkcjonariuszy Policji i aspektach związanych z kulturą uczciwości oraz potencjalnym zagrożeniem korupcją, mieli okazję uczestniczyć funkcjonariusze z Elbląga. Jest to już druga edycja tego typu edukacji, którą w bieżącym roku przeprowadzili oficerowie z Olsztyna. Została ona zorganizowana jako część lokalnej inicjatywy doskonalenia umiejętności zawodowych dla funkcjonariuszy służb policyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Wtorek, 28 listopada 2023 roku, był dniem, gdy w budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu odbyło się powyższe szkolenie. W zaplanowanym wydarzeniu edukacyjnym prowadzonym przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dorotę Rak oraz nadkom. Radosława Rząp – specjalisty Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, członka zespołu doradców etyki zawodowej, uczestniczyli funkcjonariusze z Elbląga.

Dorota Rak, w roli pełnomocnika, na wstępie wprowadziła uczestników w zagadnienia dotyczące wartości i zasad etyki zawodowej policjanta, podkreślając aktywność etyczną funkcjonariuszy w mediach. W swojej prezentacji uwydatniła kwestię równego traktowania na tle płciowym w sferze policyjnej, skupiając się na relacjach między funkcjonariuszami. Dorota Rak zaznaczyła również istotność przeprowadzania interwencji policyjnych według najwyższych standardów etycznych. Przedstawiła też strategie profilaktyki zachowań mobbingowych, konfliktowych i dyskryminacyjnych. Uczestnikom szkolenia przekazano także informacje na temat znaczenia właściwego kontaktu z ofiarami przestępstw oraz konsekwencji łamania zasad etyki zawodowej. Zwrócono uwagę również na potrzebę przeciwdziałania tzw. zmowie milczenia.

Nadkomisarz Radosław Rząp przybliżył uczestnikom tematykę kultury uczciwości i ryzyka korupcji w Policji. Podczas swojego wystąpienia podkreślił także wagę etycznego podejścia do osób z niepełnosprawnościami. W swojej prezentacji zwrócił uwagę na zadania doradcy ds. etyki zawodowej.

Planowane szkolenia mają objąć wszystkie jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego i będą kontynuowane aż do grudnia 2023 roku.