Sytuacja powodziowa na Żuławach i Zalewie Wiślanym – wzrost poziomu wody spowodowany silnymi wiatrami

Sytuacja powodziowa na Żuławach i Zalewie Wiślanym – wzrost poziomu wody spowodowany silnymi wiatrami

Silne wiatry, które nadciągają z kierunku wschodniego, wpływają na pogorszenie warunków pogodowych, co ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu wody w obszarze Żuław oraz Zalewu Wiślanego. Ta sama sytuacja dotyczy rzeki Elbląg, gdzie o godzinie 13.00 poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy wynoszący 590 cm i obecnie osiąga 591 cm.

W odpowiedzi na te niebezpieczne warunki, Prezydent Witold Wróblewski zdecydował się zwołać posiedzenie Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Głównym celem tego spotkania było omówienie aktualnej sytuacji i możliwych działań.

Poziom wody w rzece jest stale monitorowany, a wszystkie służby zajmujące się kontrolą powodzi oraz miejskie jednostki specjalistyczne są w pełnej gotowości. Ze względu na ciągłe zwiększanie się poziomu wody oraz negatywne prognozy, które mają obowiązywać do jutrzejszego przedpołudnia, została podjęta decyzja o prewencyjnym rozłożeniu rękawów przeciwpowodziowych.

Te środki ostrożności zostaną wprowadzone przez strażaków oraz służby kryzysowe, które zlokalizują je w najbardziej newralgicznym punkcie – wzdłuż Bulwaru Zygmunta Augusta. Rozpoczną od Mostu Kardynała Wyszyńskiego i skierują się w stronę Mostu Wysokiego.