Rozpoczęcie nowej kadencji w Elblągu: nowo wybrani przedstawiciele oraz Prezydent Michał Missan oficjalnie rozpoczynają swoje obowiązki

Rozpoczęcie nowej kadencji w Elblągu: nowo wybrani przedstawiciele oraz Prezydent Michał Missan oficjalnie rozpoczynają swoje obowiązki

W dniu dzisiejszym miał miejsce pierwszy oficjalny zjazd nowo wybranej Rady Miejskiej i Prezydenta Michała Missana na kadencję 2024-2029. Podczas tego uroczystego wydarzenia, wszyscy nowo wybrani przedstawiciele oraz prezydent otrzymali oficjalne potwierdzenie swojego wyboru, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. To symboliczne gesty oznaczają początek ich nowych obowiązków względem miasta i jego mieszkańców.

Symbol władzy został przekazany nowemu prezydentowi przez Witolda Wróblewskiego, który piastował urząd prezydenta przez ponad 9,5 roku. W czasie ceremonii przekazania prezydenckiego łańcucha, Wróblewski wyraził swoją radość z wyniku wyborów i pogratulował Missanowi zdobycia zaufania mieszkańców, dodając, że jest spokojny o przyszłe losy Elbląga. Podał też swoje życzenia dalszych sukcesów, radości i trafnych decyzji dla nowego prezydenta.

Z kolei Missan podkreślił, jak ważnym i doniosłym momentem jest dla niego otrzymanie tego zaufania od mieszkańców. Zadeklarował swoją determinację do wypełniania obowiązków prezydenta przez najbliższe pięć lat, kładąc szczególny nacisk na odpowiedzialność, którą czuje wobec wyborców, siebie samego, swojej rodziny oraz przyszłych pokoleń mieszkańców Elbląga. Wspomniał również o swoim poprzednim doświadczeniu jako radnego Rady Miejskiej i wiceprezydenta miasta, co pozwoliło mu zdobyć potrzebne doświadczenie i przygotować się do pełnienia nowej funkcji.

W kolejnej części swojego wystąpienia, prezydent Missan zwrócił się do radnych, gratulując im wyboru i składając podziękowania dla ustępującego Prezydenta Witolda Wróblewskiego oraz wszystkich pracowników ratusza za współpracę w ostatnich latach. Zapowiedział również zamiar spotkania z pracownikami ratusza i mieszkańcami miasta, planując konsultacje i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, aby umożliwić jak największą partycypację elblążan w podejmowaniu decyzji. Podkreślił także ambicje związane ze wzmocnieniem potencjału gospodarczego Elbląga i wykorzystaniem jego morskiego dziedzictwa dla rozwoju miasta.

Kończąc swoje przemówienie, Missan zadeklarował gotowość do współpracy z rządem, zarządem województwa i Trójmiastem, podkreślając ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Elbląga. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta, radni przystąpili do tajnego głosowania w celu wyboru przewodniczącej i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W wyniku tej procedury Przewodniczącą Rady Miejskiej została Grażyna Kluge z KO, a stanowiska wiceprzewodniczących objęli Małgorzata Adamowicz i Antoni Czyżyki z KO oraz Rafał Traks z PiS.