Projekt Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń – współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Projekt Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń – współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

Plan jest ambitny i skierowany ku zapewnieniu mieszkańcom Wielkopolski poczucia bezpieczeństwa oraz komfortowych warunków codziennego życia. Jest to kontynuacja inicjatywy, która została zainicjowana w 2014 roku, kiedy to pod egidą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędu Miasta Poznania powstał projekt „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowano także takie instytucje jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wspólne działanie i wymiana doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi instytucjami, a także prace badawcze prowadzone przez UAM w Poznaniu, umożliwiły przeprowadzenie dogłębnej diagnozy i identyfikację głównych zagrożeń związanych z demoralizacją młodzieży na terenie Wielkopolski.

Dziś wydaje się niezbędne, aby kontynuować te prace i rozszerzyć je na każdą grupę wiekową mieszkańców naszego województwa. Stąd też idea „Wielkopolskiego Obserwatorium Zagrożeń”.

Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń ma za zadanie zwrócić uwagę na problemy takie jak przemoc domowa, której ofiarami mogą paść wszyscy – niezależnie od wieku, płci czy stopnia sprawności. Również oszustwa stanowią poważne zagrożenie, zarówno dla osób starszych, które często padają ofiarami oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „pracownika banku”, jak i młodszych osób, które często są ofiarami kradzieży tożsamości.

W tym tygodniu, w środę podpisano list intencyjny w tej sprawie. Sygnatariuszami dokumentu była wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, członkini zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek oraz zastępczyni komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Violetta Mójta.

Przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podkreślają, że „Tylko w atmosferze poczucia bezpieczeństwa możemy budować silną wspólnotę, która wpływa na rozwój ekonomiczny, gospodarczy i relacji międzyludzkich”.