Profilaktyczne spotkanie na temat handlu ludźmi w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Profilaktyczne spotkanie na temat handlu ludźmi w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Specjaliści ds. profilaktyki z elbląskiej policji odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, aby przeprowadzić dyskusję na temat współczesnych form wyzysku sił roboczych, które są równoznaczne z niewolnictwem. Wyjaśniali oni młodzieży jak poważne mogą być zagrożenia związane z podjęciem pracy za granicą.

Mundurowi z Elbląga przekazywali uczniom wiedzę na temat handlu ludźmi, który jest współczesnym odpowiednikiem niewolnictwa. W trakcie spotkania, omawiali różne zagrożenia, które mogą napotkać osoby decydujące się na pracę za granicą. Policjant podkreślał jak ważne jest umiejętność rozpoznawania sytuacji, które mogą sugerować ryzyko stanięcia się ofiarą handlu ludźmi oraz jak należy zachować się w takiej sytuacji, gdzie szukać wsparcia. Handel ludźmi jest jednym z najbardziej destrukcyjnych przestępstw, które narusza podstawowe prawa człowieka – wolność i godność.

Zjawisko handlu ludźmi najczęściej dotyczy eksploatacji kobiet i dzieci w celach seksualnych, ale nie tylko. Zniewalanie osób może przyjmować różne formy: od werbowania, przez transport, przekazywanie, przechowywanie, po przyjmowanie osób. Przestępcy mogą posługiwać się gróźbami lub siłą, uprowadzeniem, oszustwem czy nadużyciem władzy. Często wykorzystywane są też sytuacje słabości ofiary. Nie ma znaczenia czy ofiara zgadza się na swoje wykorzystanie, jeżeli zostały użyte jakiekolwiek z wymienionych środków przymusu.

Podobne spotkania profilaktyczne są organizowane przez cały rok szkolny, mając na celu edukację młodzieży na temat potencjalnych zagrożeń.

Niniejsze zajęcia poprowadzili: podkomisarz Katarzyna Stankiewicz oraz aspirant Jakub Rokowski z Wydziału Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Korespondent: Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg