Problemy z ruchem drogowym na ulicy Płk. Dąbka – apel policji do kierowców

Problemy z ruchem drogowym na ulicy Płk. Dąbka – apel policji do kierowców

Komplikacje w ruchu drogowym są obecnie doświadczane na ulicy Płk. Dąbka, jak informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest to spowodowane awarią systemu wodociągowego.

Na szczegółowej części ulicy Płk. Dąbka, która znajduje się przy rynku, lewy pas prowadzący do ulicy 12 lutego ma zamknięty fragment jezdni dla ruchu drogowego.

Początkowo obowiązkiem dyrygowania ruchem zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zasugerowali omijanie tego miejsca, o ile to możliwe.

„Na ten moment udało nam się przywrócić płynność ruchu. Tymczasowo zawieszona została działalność postoju taksówek” – poinformował nas Aspirant Maciej Krztoń z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Kwestia awarii jest ciągle aktualna, a możliwe jest nawet dalsze zamykanie poszczególnych fragmentów tej drogi dla ruchu.