Prezydent Elbląga zapowiada nową edycję stypendiów i Elbląskich Nagród Kulturalnych

Prezydent Elbląga zapowiada nową edycję stypendiów i Elbląskich Nagród Kulturalnych

Nowa odsłona Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz stypendiów artystycznych i kulturalnych jest już tuż. To zachęta dla wszystkich, którzy chcieliby ubiegać się o te prestiżowe wyróżnienia oraz wsparcie finansowe ze strony miasta. Prezydent Elbląga z entuzjazmem zaprasza potencjalnych kandydatów do zgłaszania swoich wniosków.

Czas na składanie wniosków nie jest nieograniczony – ostateczny termin mija 15 grudnia 2023 roku. To ważna data dla wszystkich, którzy planują aplikować, warto więc notować ją w kalendarzu i przestrzegać wyznaczonych ram czasowych.

Elbląskie Nagrody Kulturalne to wyróżnienia o dużym prestiżu i powód do zaszczytu. Składają się one z trzech różnorodnych programów. Pierwszym z nich jest Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, drugim – Nagroda „Kreator Kultury”, a trzecim – Nagroda „Wydarzenie Roku”. Każdy z tych programów docenia inny aspekt wkładu w rozwój kultury elbląskiej i stanowi istotną część kulturalnej mapy miasta.