Podsumowanie Koncertu Donacyjnego: Miłosz Janiak otrzymuje Stypendium ETK

Podsumowanie Koncertu Donacyjnego: Miłosz Janiak otrzymuje Stypendium ETK

Podczas niedawnego Koncertu Donacyjnego, który odbył się 20 listopada, ujawniono najnowszego laureata prestiżowego programu stypendialnego „Promocje”. Po długich rozważaniach, jury pod przewodnictwem Teresy Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, podjęło decyzję. Wybór padł na młodego i utalentowanego mieszkańca Elbląga – Miłosza Janiaka.

Janiak, w wieku 28 lat, jest najnowszym stypendystą Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ukończył Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie studiował na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. W 2016 roku założył Elbląski Chór Kameralny.

Stypendium to nie jest jedynie nagroda za osiągnięcia artysty, ale przede wszystkim inwestycja w jego przyszłe projekty. Jak wyjaśniła Teresa Wojcinowicz, stypendium nie jest przyznawane za to, co osiągnął stypendysta do tej pory, ale jest to wsparcie na realizację przyszłych projektów. Miłosz planuje wykorzystać otrzymane środki na dokończenie swojego projektu zatytułowanego „Magnificat”.