Pożary lasów i wzrost zagrożenia pożarowego w regionie

Pożary lasów i wzrost zagrożenia pożarowego w regionie

Rankiem w niektórych miejscach wystąpiły opady deszczu, co spowodowało, że w lesie obserwowano niski oraz średni stopień ryzyka pożaru. Jednakże sytuacja uległa zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin.

Wskazania pomiarów przeprowadzonych po południu w dwóch punktach prognostycznych wykazały średnie ryzyko pożaru, a w trzech kolejnych odnotowano najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Obejmuje to między innymi obszar Puszczy Piskiej.

W wyniku podpalenia doszło do spalenia około 20 arów młodego lasu na terenie graniczącym z powiatami olsztyńskim i nidzickim, w pobliżu miejscowości Kurki. Strażacy interweniowali również w dwóch innych lokalizacjach, gdzie ugasili małe pożary leśnego poszycia.

Pracownicy leśnictwa przypominają o konieczności przestrzegania zakazu używania otwartego ognia zarówno w lasach, jak i w obszarze oddalonym o mniej niż 100 metrów od skraju lasu. Dodatkowo, zakazane jest wjazd do lasów pojazdami, takimi jak samochody, quady czy motocykle. Statystyki wskazują, że aż 9 z 10 pożarów leśnych jest spowodowanych przez ludzi. W sytuacji, gdy pożar prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia osób oraz powoduje duże straty materialne, sprawcy może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.