Potencjał i przyszłość terenu po byłem obiekcie PKS – zapowiedź zmian w układzie drogowym

Potencjał i przyszłość terenu po byłem obiekcie PKS – zapowiedź zmian w układzie drogowym

Elżbieta Banasiewicz, członkini rady miasta, zwraca uwagę na możliwości związane z terenem, gdzie niegdyś mieściła się baza PKS. Teren ten graniczy z jednostką wojskową usytuowaną przy ulicy Łęczyckiej. Radna wyraźnie podkreśliła, że obecnie stan tego obszaru negatywnie wpływa na estetykę tej części Elbląga.

Banasiewicz dopytuje o przyszłe plany dotyczące tego obszaru. Zarząd Budynków Komunalnych, którym administruje ten teren, informuje poprzez swojego wiceprezydenta Michała Missana, że znaczna część tego terenu jest obecnie przedmiotem umów najmu lub dzierżawy.

Missan dodaje, że nieruchomość ta znajduje się na terytorium objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Łęczyckiej i Sadowej w Elblągu. Zgodnie z tym planem, większość tego terenu ma być przeznaczona na rozbudowę drogi publicznej.

Wiceprezydent Missan podkreśla również, że reszta nieruchomości będzie wykorzystana na teren wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z usługami, a także na tereny zielone. Zważywszy na postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz bliskość głównej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Missan przewiduje niezbędną w przyszłości przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Bema, Reymonta i Łęczyckiej. Do czasu tych zmian, nie widzi konieczności wprowadzenia stałego zagospodarowania tego obszaru.

Wiceprezydent Missan zapewnia, że dzierżawcy i najemcy terenu zostaną zobligowani do uporządkowania go bez zbędnej zwłoki.