Policja prowadziła rozmowy na temat przemocy wobec kobiet

Policja prowadziła rozmowy na temat przemocy wobec kobiet

Podczas ostatniego wydarzenia Białej Wstążki w Elblągu rozmawiano o problemie przemocy zadawanej kobietom.

Kampania Białej Wstążki to ogólnoświatowa inicjatywa, która jest obecna w ponad sześćdziesięciu krajach, a jej celem jest szerzenie świadomości na temat problemu przemocy wobec kobiet.

Lokalne organy ścigania spotkały się z członkami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, aby omówić Kampanię Białej Wstążki i problem przemocy wobec kobiet oraz wsparcia, jakiego można udzielić w tym zakresie. Kampania ta rozpoczęła się w Kanadzie w 1991 roku, kiedy to 100 000 mężczyzn zobowiązało się do tego, że nigdy nie będzie stosować żadnej przemocy wobec kobiet i przeciwstawiać się jej, gdy tylko będzie miała miejsce. Kampania Białej Wstążki trwa do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia, podkreślając, że przemoc wobec kobiet jest naruszeniem podstawowych praw człowieka.