Podtrzymywanie pamięci narodowej: Inicjatywa "Szkoła pamięta" w Szkoe Podstawowej Nr 4

Podtrzymywanie pamięci narodowej: Inicjatywa "Szkoła pamięta" w Szkoe Podstawowej Nr 4

Uczniowie z Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszu, bez względu na warunki atmosferyczne, opowiedzieli się za aktywnym wspieraniem ogólnopolskiego przedsięwzięcia promowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o nazwie „Szkoła pamięta”. Odwiedzili lokalny cmentarz, aby oddać cześć tym, którzy poświęcili swoje życie w imię wolności, a także tym, których historia zdawała się zapomnieć.

Jak wyjaśnia Anna Charubin, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu w tej placówce, młodzi wolontariusze nie tylko odwiedzili groby bohaterów lokalnej społeczności, ale również zapewnili, że ich pamięć zostanie utrzymana poprzez symboliczne gesty, takie jak zapalenie świecy na ich grobach.

Inicjatywa „Szkoła pamięta” jest prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki już po raz piąty i została zapoczątkowana w 2019 roku. Jej celem jest podkreślenie znaczenia pielęgnowania pamięci o tych, którzy przyczynili się do naszej historii – zarówno na szczeblu narodowym, jak i lokalnym. Akcja jest szczególnie ważna w okresie, kiedy obchodzimy Dzień Zaduszny – tradycję głęboko zakorzenioną w polskiej kulturze.

Ta inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, aby zwrócić ich uwagę na konieczność pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. Szczególna uwaga jest zwracana na tych, którzy są ściśle związani z historią konkretnej społeczności, regionu czy miejsca. W 2022 roku, do akcji przyłączyło się ponad 1,3 miliona uczniów oraz 108 tysięcy nauczycieli z ponad 11 tysięcy szkół na terenie całego kraju.