Oczekiwany spadek cen ogrzewania – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedstawia nową taryfę

Oczekiwany spadek cen ogrzewania – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedstawia nową taryfę

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Paulinę Bartoszewską, dyrektor ds. finansowych w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (EPEC), trwa proces zatwierdzania nowej taryfy za ogrzewanie dla mieszkańców Elbląga. Jeśli zostanie ona zaakceptowana, rachunki za ciepło spadną o 2 procent.

Jak wyjaśnia Bartoszewska, kilka czynników wpływa na koszt ogrzewania w Elblągu. Najistotniejszy z nich to koszt paliwa, który stanowi obecnie połowę wszystkich nakładów. Kolejnymi są koszty energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją i naprawami ciepłowni, wynagrodzenia pracowników, podatki oraz amortyzacja.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest firmą działającą na licencji i musi uzyskać akceptację Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla swoich cen – podkreśla prezes EPEC. Wniosek o zmianę taryfy został złożony do URE na początku września. Główną przyczyną proponowanego obniżenia taryfy jest spadek cen miału węglowego na rynku.

Bartoszewska zaznacza, że koszty miału węglowego są o ponad 50 proc. niższe w porównaniu do poprzedniej taryfy. Firmy ciągle monitoruje rynek w poszukiwaniu najtańszego dostawcy. Planowane obniżki byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie wzrost cen energii elektrycznej oraz innych kosztów.

Chociaż EPEC planuje obniżyć cenę ciepła o 25 proc., rzeczywiste oszczędności dla klientów wyniosą około 2 proc. Powodem jest to, że większość, bo aż 80 proc. ciepła dla mieszkańców Elbląga, dostarcza inna firma – Energa Kogeneracja (EKO). Prezes EPEC podkreśla, że cena ciepła dla odbiorców zależy również od stawek ustalanych przez EKO, które pozostały na niezmienionym poziomie.