Modernizacja sygnalizacji na ul. Bema w Elblągu powoduje utrudnienia dla kierowców

Modernizacja sygnalizacji na ul. Bema w Elblągu powoduje utrudnienia dla kierowców

Departament Zarządzania Drogami Miejskimi w Elblągu poinformował o planowanej przerwie w działaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bema, Mickiewicza, Orzeszkowej i Kościuszki. Zmiany te mają nastąpić już od najbliższego piątku, tj. 12 stycznia br.

Przyczyną tych utrudnień jest realizacja projektu związanego z modernizacją systemu sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w obrębie ul. Józefa Bema. Celem tego zadania jest zapewnienie lepszej optymalizacji ruchu oraz koordynacja między poszczególnymi sygnalizacjami na tej ulicy.

Podczas przerwy w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej przewiduje się realizację prac obejmujących wymianę masztów i słupów, instalację nowych sygnalizatorów, a także budowę nowych kanalizacji kablowych do zasilania tych elementów. Dodatkowo planuje się połączyć je z miejską siecią szerokopasmową. Wdrożony zostanie też nowy program sygnalizacji świetlnej, który ma na celu usprawnienie ruchu na omawianym skrzyżowaniu. Wszystkie te działania potrwają prawdopodobnie około tygodnia.

W związku z powyższymi pracami, planuje się także wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu na ul. Bema. Konkretnie chodzi o wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z tej ulicy na ul. Mickiewicza, co zostanie sygnalizowane za pomocą znaku drogowego C-5 „nakaz jazdy prosto”.

Bezpieczeństwem uczestników ruchu w trakcie prowadzenia prac i po ich zakończeniu będzie zajmować się Komenda Miejska Policji w Elblągu. Informujemy, że jest to ostatni etap modernizacji systemu sygnalizacji świetlnej na ul. Bema.