Leszek Miętek, prezydent ZZMK, ogłosił strajk pracowników POLREGIO na Warmii i Mazurach

Leszek Miętek, prezydent ZZMK, ogłosił strajk pracowników POLREGIO na Warmii i Mazurach

Prezes Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Leszek Miętek, poinformował dziś publicznie o decyzji pracowników POLREGIO z Warmii i Mazur. W dniu 10 października, począwszy od godziny 00:01, pracownicy zamierzają rozpocząć strajk.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, podjęcie takiej decyzji jest wynikiem istniejącego konfliktu pomiędzy pracownikami POLREGIO S.A. a Urzędem Marszałkowskim. Jak można się było spodziewać, zasadnicza kwestia sporu dotyczy finansów – pracownicy domagają się podwyżek, które Urząd Marszałkowski nie jest skłonny zatwierdzić.

W obliczu trudności w osiągnięciu porozumienia przez strony konfliktu, pracownicy POLREGIO z zakładów w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim podjęli drastyczną decyzję o rozpoczęciu strajku bezterminowego. Jest to metoda nacisku mająca na celu negocjacje i osiągnięcie satysfakcjonujących warunków płacowych.

Rozpoczynający się 10 października 2023 roku strajk rozpocznie swoje działania o godzinie 00:01 i będzie trwał nieprzerwanie aż do momentu osiągnięcia porozumienia. W momencie rozpoczęcia strajku, pociągi będące w trasie zostaną doprowadzone do miejsc docelowych, lecz już stamtąd nie odjadą.