Jak potoczą się losy sparaliżowanego pacjenta bez ubezpieczenia?

Jak potoczą się losy sparaliżowanego pacjenta bez ubezpieczenia?

Są doniesienia dotyczące tego, że losy poszkodowanego Pana Krzysztofa mogą się polepszyć. Niestety aktualnie jest on jedynie na łasce urzędników. Jednakże dowiadujemy się, że niektórzy z nich starają się o to, aby Panu Krzysztofowi wydać orzeczenie o niepełnosprawności. Gdyby udało się pozyskać taki dokument, przysługiwałaby mu darmowa opieka medyczna. Kiedy uda się załatwić papiery, powstanie wówczas szansa, aby umieścić Pana Krzysztofa w zakładzie opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych. W rodzinnym domu nie ma kto się nim zająć.

Dyrektor wojewódzkiego szpitala w Olsztynie niestety wspomina, że z takimi wypadkami spotykają się dosyć często. Ludzie zostają oddelegowani do szpitala specjalistycznego, po czym okazuje się, że nie mają ubezpieczenia. Lekarze zazwyczaj przyjmują ich, ponieważ serce im się kraja na myśl o braku pomocy. Niestety tacy pacjenci zgodnie z prawem generują duże koszty, których żadna instytucja nie zwróci. W takim wypadku szpital sam sobie generuje ogromne straty, których nie pokryje.