Inwentaryzacja higieny na wakacyjnych obozach dziecięcych w Warmińsko-Mazurskim

Inwentaryzacja higieny na wakacyjnych obozach dziecięcych w Warmińsko-Mazurskim

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła intensywną kontrolę w okresie letnich wakacji na Warmii i Mazurach, gdzie tysiące dzieci i młodzieży korzystały z zorganizowanych form wypoczynku. W sumie, wykonano 1269 sprawdzeń różnorodnych obiektów wypoczynkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, większość miejsc odwiedzonych przez inspektorów była utrzymana zgodnie ze standardami sanitarnymi. Nie oszczędzano wysiłków, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki dla blisko 48 000 dzieci i młodzieży, które spędzały tam swoje wakacje. Wszystko to było możliwe dzięki prawie dwóm tysiącom turnusów zarejestrowanych w regionie.

Działania kontrolne rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego i trwały przez cały ten czas. Głównym celem było utrzymanie higieny dzieci i młodzieży oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i powiązanej z nią diety. Z ogólnej liczby 1949 turnusów zarejestrowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, inspektorzy zweryfikowali 1269 z nich. Wśród nich odkryto jeden obóz, który działał bez zgody Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a jedynie 26 miejsc było w niewłaściwym stanie.

W proces kontroli zaangażowały się również inne organy, takie jak policja warmińsko-mazurska, która aktywnie uczestniczyła w 39 inspekcjach. Oprócz tego, strażacy pomagali w sześciu kontrolach. Inspektorzy nadzoru budowlanego i pracownicy Lasów Państwowych dołączyli do trzech oraz dwóch inspekcji odpowiednio. W jednym przypadku, przedstawiciel Kuratorium Oświaty również pojawił się podczas kontroli.