Elbląskie kościoły odzyskują blask dzięki niemal 7 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Elbląskie kościoły odzyskują blask dzięki niemal 7 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, którego pierwsza faza przyniosła Elblągowi ponad 4 miliony złotych dofinansowania na renowację Przedszkola nr 8 i świątyni pod wezwaniem św. Jerzego, w swoim drugim etapie przeznaczył prawie 7 milionów złotych na renowację dwóch elbląskich kościołów.

W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania pokrywającego nawet 98% wartości inwestycji. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mogą być wykorzystane na prace konserwatorskie i restauratorskie, a także na roboty budowlane.

Ważne są polskie zabytki dla tożsamości lokalnych społeczności. Dbanie o zabytki to troska o żywą tkankę kultury polskiej. W istocie zabytki przenoszą przeszłość do teraźniejszości, a także przekazują ją do przyszłości dla kolejnych pokoleń. Są one jak arka przymierza między dawno minionymi epokami a obecnym i przyszłym pokoleniem, a dbanie o nie jest naszym obowiązkiem i pragnieniem.