Modernizacja Mostu Wysokiego: Wytyczne czasowe i finansowe projektu

Modernizacja Mostu Wysokiego: Wytyczne czasowe i finansowe projektu

Planowany do zakończenia w końcu marca 2024, projekt renowacji Mostu Wysokiego obejmuje przede wszystkim wymianę nawierzchni. Obiekt przejdzie gruntowną modernizację, a całość prac wyniesie łącznie 423 tysiące złotych brutto.

Warto przywołać fakt, że w procesie licytacyjnym dotyczącym renowacji mostu, zgłosiła się tylko jedna firma – Kompres Roman Pacholczyk. To ten sam kontrahent, który wcześniej przeprowadził wymianę nawierzchni na Moście Niskim. Oferta firmy opiewała na kwotę 423 tysięcy złotych. Pierwotnie, umowa została podpisana z terminem wykonania prac do 9 stycznia, jednak na prośbę wykonawcy, Prezydent Elbląga postanowił aneksować ją.

Przyczyną zmiany planów były trudne warunki atmosferyczne. Jak wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, niskie temperatury uniemożliwiły prowadzenie prac budowlanych i przeprowadzenie farbowania. Z tego powodu, termin finalizacji projektu został przesunięty do końca marca 2024 roku, a firma wykonująca prace postawiła namiot na terenie budowy, aby złe warunki pogodowe nie przeszkadzały w dalszych pracach.

Zadaniem wykonawcy jest nie tylko wymiana starej, zniszczonej nawierzchni mostu. Firma Kompres Roman Pacholczyk odpowiada również za wykonanie powłok antykorozyjnych i izolacji, instalację odwodnienia liniowego oraz ułożenie nowej nawierzchni, która zostanie wykonana z drewnianych paneli. Wartość tych usług, zgodnie z umową, wynosi 423 tysiące złotych brutto.