Elbląg reaguje na prognozy podtopień

Elbląg reaguje na prognozy podtopień

Miasto Elbląg stanęło w obliczu możliwości zalania terenów przyległych do rzeki Elbląg, głównie za sprawą niepogody. Silne podmuchy wiatru płynące z wschodu oraz ogólne nieprzychylne warunki atmosferyczne powodują, że poziom wód w Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach znacznie się podnosi. To samo dotyczy rzeki przepływającej przez miasto – o godzinie 13:00 jej stan przekroczył wartość ostrzegawczą (590 cm), osiągając poziom 591 cm.

W związku z powyższym wydarzeniem burmistrz Elbląga, Witold Wróblewski zdecydował się na zwołanie spotkania Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Podczas zebrania omówiono aktualną sytuację oraz podjęto pierwsze działania.

Za obserwację poziomu wód odpowiedzialne są służby miejskie, które stale monitorują sytuację. Formacje przeciwpowodziowe miasta są w pełnej gotowości do działania. Jednak kolejne prognozy pogody, które wyglądają niepomyślnie co najmniej do jutra rano, skłoniły członków Miejskiego Zespołu Kryzysowego do podjęcia prewencyjnych działań. Zdecydowano o ustawieniu rękawów przeciwpowodziowych.

Środki te zostaną zainstalowane przez straż pożarną i służby kryzysowe w najbardziej newralgicznym punkcie miasta, na Bulwarze Zygmunta Augusta, od Mostu Kardynała Wyszyńskiego aż do Mostu Wysokiego.