Elbląg poszukuje organizatora dla Świątecznych Spotkań Elblążan

Elbląg poszukuje organizatora dla Świątecznych Spotkań Elblążan

Samorząd miejski Elbląga jest w procesie wyboru przedsiębiorstwa, które będzie odpowiadało za zorganizowanie jarmarku na tradycyjnych Świątecznych Spotkaniach Elblążan w bieżącym roku. Do tej pory zgłosił się jeden potencjalny wykonawca.

Planowane Świąteczne Spotkania Elblążan mają miejsce 9-10 grudnia. Jak to bywa każdego roku, spotkanie odbędzie się na elbląskiej starówce. Firma, która wygra przetarg, będzie odpowiedzialna za szereg zadań związanych z tym wydarzeniem. Wśród nich znajduje się przygotowanie merytoryczne i formalnoprawne, w tym przygotowanie regulaminu jarmarku, cennika oraz formularza wystawcy. Dodatkowe obowiązki to organizacja biura jarmarku z dostępem do telefonu informacyjnego, obsługującego przez 8 godzin dziennie od momentu podpisania umowy do 12 grudnia 2023 r. Firma będzie musiała także zapewnić co najmniej 55 wystawców na każdy dzień jarmarku, zarejestrować wystawców, pobierać opłaty za udział w jarmarku zgodnie z tabelą opłat dostarczoną przez Zamawiającego i wiele innych zadań organizacyjnych. To obejmuje zapewnienie dostępu do energii elektrycznej, prawidłową organizację ruchu na terenie jarmarku, przygotowanie różnych gadżetów i odpowiednią oprawę wizualną na starówce.

Jedynym kryterium wyboru w tym postępowaniu jest cena. Termin składania ofert minął 7 listopada i otrzymano jedną ofertę. Oferta ta, wynosząca nieco ponad 77 tysięcy zł brutto, jest obecnie analizowana przez urzędników.