Elbląg otrzyma 3,4 miliona euro na remont znanej z licznych dziur ulicy Portowej

Elbląg otrzyma 3,4 miliona euro na remont znanej z licznych dziur ulicy Portowej

Elbląg, miasto znanie z dziurawej ulicy Portowej, wreszcie zobaczy remont tej drogi. Wsparcie finansowe w postaci ponad 3,4 miliona euro zostanie przeznaczone na modernizację tej niezwykle popularnej ulicy.

Porozumienie dotyczące dofinansowania prac przy ul. Portowej zostało podpisane 5 lipca. Jego sygnatariuszami byli prezydent Elbląga, Michał Missan, skarbniczka miasta Halina Banach oraz Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Robert Turlej w mediach społecznościowych podkreślił znaczenie tego kroku dla rozwoju portu morskiego w Elblągu. Zaznaczył, że modernizacja infrastruktury drogowej, zwłaszcza dróg dojazdowych, umożliwi lepsze połączenie z morskim przejściem granicznym. Dodatkowo Turlej zwrócił uwagę na fakt, że wsparcie dla Elbląga i subregionu elbląskiego nie ogranicza się tylko do programu rozwoju terytorialnego ZIT – będą one korzystać również z innych projektów strategicznych, takich jak Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Wyraził nadzieję, że te inwestycje przyczynią się do dynamicznego rozwoju portu morskiego w Elblągu, co z kolei wpłynie na wzrost znaczenia gospodarczego miasta i subregionu na skalę województwa, a nawet kraju.

Na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 zabezpieczono 3 435 293 euro ze środków unijnych i budżetu państwa – informuje Urząd Miejski w Elblągu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, planowane działania obejmują przebudowę drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej począwszy od skrzyżowania z ulicą Trasa Unii Europejskiej aż do terenów portu morskiego. W ramach projektu uwzględniono modernizację jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz usuwanie kolizji infrastruktury technicznej.

Warto wspomnieć, że miasto ogłosiło już dwa przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ul. Portowej. Do tej pory jednak nie udało się wyłonić wykonawcy – oba postępowania zostały unieważnione. W czerwcu ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe, które obecnie jest w trakcie oceny złożonych ofert.