Demolka budynków w Elblągu: Zmiany dotkną al. Odrodzenia i miasteczka handlowego

Demolka budynków w Elblągu: Zmiany dotkną al. Odrodzenia i miasteczka handlowego

Elbląg przewiduje znaczne zmiany w swoim krajobrazie miejskim, z planowaną rozbiórką kilku budynków położonych przy al. Odrodzenia i ul. Polnej. Ponadto, czeka nas demontaż pewnej części pawilonów w lokalnym miasteczku handlowym na ul. Armii Krajowej.

Apartamentowiec znajdujący się pod adresem al. Odrodzenia 17 jest jednym z obiektów, które mają zostać wyburzone w najbliższej przyszłości. Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) w Elblągu już złożył wniosek o pozwolenie na jego demolkę do Urzędu Miejskiego w Elblągu, a jednocześnie ogłosił przetarg na realizację tych zadań. Na chwilę obecną nie ma jednak informacji na temat przyszłych planów zarządu dotyczących terenu, na którym obecnie stoi ten budynek.

W wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, jak również w dołączonych dokumentach, nie ma żadnych informacji o potencjalnych planach inwestycyjnych na przyszłość. Jednak inwestor dołączył do wniosku zatwierdzony plan rozbiórek budynków gminnych na lata 2021 – 2024, z którego wynika, że jednym z powodów planowanej rozbiórki jest zły stan techniczny budynku – poinformował Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Oprócz planowanej demolki budynku na al. Odrodzenia, ZBK rozważa też rozbiórkę budynku przy ul. Polnej 20 oraz część pawilonów przy ul. Armii Krajowej. Budynek przy ul. Polnej od dawna czeka na rozbiórkę, natomiast plany związane z miasteczkiem handlowym są nowe. To miejsce systematycznie opustoszało, co prowadzi do pytania o jego przyszłość. W sierpniu tego roku omówiliśmy ten temat w naszej publikacji, pytając o potencjalne plany na renowację miasteczka lub ewentualną sprzedaż terenu. ZBK odpowiedział, że teren, na którym znajdują się pawilony, jest przeznaczony w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Północ w Elblągu jako teren zieleni publicznej urządzonej i nie ma planów na jego sprzedaż.

Oferty w przetargu na rozbiórkę obiektów są przyjmowane do 8 grudnia. Proces został podzielony na części, co oznacza, że potencjalni wykonawcy mogą zdecydować się na wyburzenie tylko jednego z tych obiektów.