Czy inwestycja kluczowa dla Elbląga jest na skraju upadku? Wody Polskie unikają komentarza!

Czy inwestycja kluczowa dla Elbląga jest na skraju upadku? Wody Polskie unikają komentarza!

Kluczowy projekt infrastrukturalny w Elblągu, dotyczący budowy zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, stoi pod znakiem zapytania. Czy istnieje realne zagrożenie dla tej inwestycji? Wody Polskie milczą na ten temat.

Prace przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczęto już w poprzednim roku. Wówczas, na blisko 4-hektarowej powierzchni pomiędzy ulicami Sybiraków i Marymoncką, przystąpiono do wycinki drzew. Procedura przetargowa na budowę pierwszego z dwóch planowanych zbiorników retencyjnych została ogłoszona przez Wody Polskie w lutym. Od tamtej pory, termin składania ofert ulegał już kilkukrotnemu przesunięciu. Ostatnio, kiedy pisaliśmy o tej sytuacji w kwietniu, planowany termin otwarcia ofert wyznaczono na 31 maja.

Spytaliśmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, będący częścią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czy termin otwarcia ofert został dotrzymany, ile firm zgłosiło chęć udziału w przetargu i jeżeli otwarcie ofert nie miało miejsca, to kiedy ustalono nowy termin. Otrzymana odpowiedź jest nieoczekiwana.

– Kwestia jest nadal rozpatrywana, nie udzielamy komentarzy na temat jej aktualnego stanu – wyjaśnia Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku.