Brak rewolucji w działaniach Młodzieżowej Rady Miasta

Brak rewolucji w działaniach Młodzieżowej Rady Miasta

W marcu 2022 odbył się wybór 49 członków do Młodzieżowej Rady Miasta. Mimo upływu jednego i pół roku od wyborów, ciężko nam było zebrać informacje na temat ich dokonań. Konstrukcja współczesnej Młodzieżowej Rady Miasta została ustanowiona przez dorosłych radnych podczas sesji 23 września 2021 roku, zgodnie z załączonym statutem. Wybory miały miejsce 22 marca 2022 r., a 5227 uczniów skorzystało z prawa do głosowania i wybrało 49 swoich reprezentantów.

Szukając informacji o działalności Rady w internecie, natrafić można na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Elbląga, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta posiada własną sekcję. Niestety, dostępne informacje są skąpe. Możemy dowiedzieć się, w której uchwale Rady Miejskiej znajduje się statut Młodzieżowej Rady, ale nie ma tam bezpośredniego linku czy treści tego dokumentu. Znalezienie samej uchwały także bywa utrudnione, ponieważ trzeba szukać go na archiwalnej stronie miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

W kwietniu 2022 roku niektórzy radni zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili 12 postulatów tzw. „sojuszu programowego“. Chcieli wprowadzić nową jakość do pracy Młodzieżowej Rady Miasta, koncentrując się na realnych problemach do rozwiązania i stając się równorzędnym partnerem dla władz Elbląga. Jakub Turczak, ówczesny radny, podkreślał, że chcieliby rozmawiać o najważniejszych dla młodzieży i dla Elbląga sprawach.

Monika Dwojakowska, opiekunka rady, uzupełniła, że Młodzieżowa Rada ma pokazać, że młodzi ludzie również mają głos w mieście. Przekazała, że współpracują z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego i spotkali się z prezydentami miasta, aby przedstawić swoje pomysły na to, co powinno się wydarzyć w Elblągu, czego by chcieli więcej w mieście i jakie są potrzeby młodzieży.