Zmiana własności działek w Elblągu między miastem a Skarbem Państwa

Zmiana własności działek w Elblągu między miastem a Skarbem Państwa

Podczas zbliżającej się sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbędzie się 23 maja, radni poddadzą pod głosowanie kwestię wymiany gruntów pomiędzy miastem a Skarbem Państwa. Transakcja ta będzie miała symboliczny charakter – za jedną złotówkę plus VAT. Nieruchomościami, które mają przejść na własność miasta Elbląg, są tereny przy ulicy Junaków – poprzednie siedlisko Ochotniczych Hufców Pracy oraz rozległa działka przy ulicy Mazurskiej. Ta ostatnia jest szczególnie atrakcyjna dla Zakładu Utylizacji Odpadów, który planuje tam rozbudowę.

Tego typu transakcje są zgodne z prawem i dozwolone przez polskie przepisy. W przeszłości Elbląg korzystał już z takiej możliwości. Miasto stało się właścicielem budynku przy ulicy Garbary (obecnie wystawiony na sprzedaż) oraz budynku po Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Bema. W zamian oddano budynki po prokuraturze na bulwarze Zygmunta Augusta oraz budynek bursy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Planowana transakcja będzie kolejnym przykładem takiego rozwiązania.

Według projektu uchwały, opublikowanego na stronie urzędu miasta, transakcja obejmie kilka nieruchomości. Elbląg za symboliczną złotówkę (plus VAT) ma stać się właścicielem dwóch działek: 14-hektarowej przy ul. Mazurskiej, obecnie zarządzanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i graniczącej z Zakładem Utylizacji Odpadów oraz około 7 tysięcy metrów kwadratowych z budynkami przy ulicy Junaków. Na tym ostatnim terenie planowane jest utworzenie drugiego w mieście Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W zamian za to miasto przekaże do dyspozycji Skarbu Państwa niezabudowany teren o powierzchni 21,5 ha, położony między Rubnem Wielkim a Krasnym Lasem, obok dawnego poligonu. Grunt ten zostanie przekazany w trwałym zarządzie do Ministerstwa Obrony Narodowej, a konkretniej do Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.

Ostateczna wartość wszystkich nieruchomości zostanie określona przez rzeczoznawcę majątkowego, ale zasady transakcji zostały już ustalone – symboliczna złotówka plus VAT.