Zaplanowana modernizacja placu manewrowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

Zaplanowana modernizacja placu manewrowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

W Elblągu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podjął inicjatywę odnowienia placu manewrowego przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów. Planowana zmiana ma miejsce przy ulicy Skrzydlatej, gdzie plac wymaga gruntownego remontu i nowoczesnego wykończenia.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem na realizację tego zadania, firma, która zostanie wybrana do tej modernizacji, będzie musiała przeprowadzić szereg prac przygotowawczych. Wymienione działania obejmują usuwanie drzew i krzewów z terenu oraz rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury drogowej.

Następnie przewidziane są różnego rodzaju prace związane z ukształtowaniem terenu. To oznacza wykonanie robót ziemnych, zapewnienie odpowiedniego odwodnienia obszaru, stworzenie kanalizacji deszczowej, a także wykonanie nawierzchni na placu. Ta ostatnia będzie składać się zarówno z asfaltu, jak i kostki brukowej betonowej.

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za ustanowienie odpowiedniego oznakowania – zarówno pionowego, jak i poziomego – oraz instalację niezbędnych elementów infrastruktury ulicznej. Ponadto, w projekcie uwzględnione jest również zagospodarowanie terenów zielonych wokół placu manewrowego.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 15 lutego na zgłoszenie swoich ofert. Proces przetargowy umożliwia również składanie wspólnych ofert, co daje szansę na realizację zamówienia większej liczbie podmiotów.