Wsparcie dla osób bezdomnych w Elblągu podczas sezonu jesienno-zimowego

Wsparcie dla osób bezdomnych w Elblągu podczas sezonu jesienno-zimowego

Jesień i zima to niełatwy okres, zwłaszcza dla bezdomnych. Od początku roku w Elblągu działa Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych, które zapewnia wszechstronną pomoc. To miejsce jest prowadzone przez Stowarzyszenie „Od nowa…” na rzecz bezdomnych i potrzebujących, działające na zlecenie samorządu miasta. Podobnie jak w poprzednich latach, pracownicy oraz streetworkerzy z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, współpracując ze Strażą Miejską i Policją, monitorują miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne i podejmują kroki w celu zapewnienia im schronienia w ośrodkach wsparcia. Działalność obejmuje również jadłodajnię i bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. Na spotkaniu Wiceprezydenta Miasta – Pana Michała Missana z przedstawicielami lokalnych jednostek organizacyjnych, służb i organizacji pozarządowych omówiono zadania związane z zapewnieniem pomocy osobom bezdomnym w Elblągu podczas sezonu zimowego 2023-2024.

Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych jest zlokalizowane przy ulicy Królewieckiej 102. W ramach placówki działa ogrzewalnia dla 40 osób znajdujących się w kryzysie bezdomności – zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym także tych uzależnionych od alkoholu. Użytkownicy Centrum mają dostęp do łazienki oraz możliwość przygotowania posiłku lub napoju, a także mogą dostać czyste ubrania i bieliznę. Centrum oferuje również Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Elbląga dotkniętych problemem uzależnienia oraz zagrożonych takim uzależnieniem. Działa tam profilaktyka, terapia i rehabilitacja. Wspomniane działania wsparły 8 osób skierowanych do ośrodków leczenia uzależnień, a 16 znalazło zatrudnienie. W listopadzie planowane jest uruchomienie dwóch mieszkań treningowych dla kolejnych osób decydujących się na walkę z bezdomnością.

Michał Missan, Wiceprezydent Elbląga podkreśla, że Centrum oferuje kompleksowe wsparcie specjalistów, umożliwiające osobom bezdomnym przejście „od piekła do nieba”, czyli wydostanie się z bezdomności.

Osoby borykające się z problemem bezdomności mogą także skorzystać ze schronienia w instytucji znajdującej się przy ulicy Nowodworskiej 49. Znajduje się tam schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia. Decyzję o skierowaniu do schroniska podejmuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Pobyt w noclegowni i ogrzewalni jest możliwy bez konieczności posiadania skierowania. Wsparcie w formie schronienia udzielane jest na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą. Często dopiero ujemne temperatury skłaniają te osoby do szukania stacjonarnej pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach, jesienią i zimą, na zlecenie samorządu działa jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ulicy Zamkowej 17, gdzie wydawane są gorące posiłki dla osób bezdomnych skierowanych przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, współpracując ze Strażą Miejską i Policją, monitorują miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Apelują również do mieszkańców miasta o przekazywanie informacji na temat bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Zgłoszenia przyjmują: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych – zgłoszenie można złożyć anonimowo na stronie ECUS.