Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga, deleguje dyrektorskie obowiązki Muzeum Mirosławowi Siedlerowi

Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga, deleguje dyrektorskie obowiązki Muzeum Mirosławowi Siedlerowi

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, podjął decyzję o powierzeniu obowiązków dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego Mirosławowi Siedlerowi. Ta decyzja, która weszła w życie 12 marca bieżącego roku, wynikała z potrzeby zapewnienia ciągłości zarządzania tym istotnym ośrodkiem kultury.

Delegowanie tych obowiązków ma charakter czasowy i będzie trwało od 12 marca do momentu wyznaczenia nowego Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Niemniej jednak, zgodnie z prawem, ten okres nie może przekroczyć jednego roku.

Dyrektor poprzednio piastujący to stanowisko został zwolniony ze względu na naruszenie przepisów prawnych podczas wykonywania swoich obowiązków. Zgodnie z art. 16a ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator ma prawo do delegowania obowiązków dyrektora na inny rok w przypadku instytucji kultury, które nie są instytucjami artystycznymi. W tej sytuacji, wprowadzenie tego zarządzenia było nie tylko konieczne, ale także niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej instytucji kultury.

Warto zauważyć, że Mirosław Siedler, który teraz obejmuje tymczasowe obowiązki dyrektora muzeum, ma bogate doświadczenie w świecie kultury. Przez wiele lat był cenionym dyrektorem Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Jego kariera obejmuje nie tylko pracę jako aktor teatralny i filmowy, ale także jako reżyser. W uznaniu jego wkładu w rozwój kultury, otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2014 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.