Wartość czwartego etapu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga szacowana na prawie 114 mln złotych

Wartość czwartego etapu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga szacowana na prawie 114 mln złotych

Planowany koszt czwartego odcinka projektu budowy drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską z Elblągiem, wynosi blisko 114 mln zł. Etap ten obejmuje pogłębienie rzeki Elbląg. Wykonawcą tego zadania będzie konsorcjum firm Fabe Polska i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych, które zwyciężyło w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Gdyni.

Pierwotnie przetarg na to przedsięwzięcie został unieważniony przez Urząd Morski. Powodem był fakt, że ceny proponowane przez firmy starające się o kontrakt były zdecydowanie za wysokie. W związku z tym, organ zaprosił wszystkie te podmioty do ponownych negocjacji. Ostatecznie najbardziej opłacalną propozycję przedstawiło konsorcjum składające się z firm Fabe Polska i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych. Ich oferta wyniosła niemal 113,8 mln zł, podczas gdy urzędnicy pierwotnie prognozowali koszt na poziomie 114,5 mln zł (pierwsza kwota w przetargu wynosiła 88 mln zł).

Zwycięzca przetargu ma do listopada 2024 roku na ukończenie prac pogłębiających rzekę Elbląg na dystansie około 8 km. Po ich zakończeniu, po rzece będą mogły pływać statki o zanurzeniu do 4,5 metra, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do obecnego limitu wynoszącego nieco ponad 2 metry.

Wciąż jednak nie jest jasne, co stanie się z planowanym pogłębieniem odcinka o długości 900 metrów, od Kanału Jagiellońskiego do terminala przeładunkowego. Ten fragment budowy jest tematem sporu między poprzednim rządem a samorządem elbląskim i nie jest uwzględniony w kontrakcie czwartego etapu drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga.